12.6.2020

Luken merkintähanke

Luonnonvarakeskus tutkii ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden rannikolla.

Kun toimit tästä linkistä löytyvien ohjeiden mukaan, odottaa sinua palkkio!

 

 

 

Suosituksista koronaa ja matkailua koskien

Kevään 2020 aikana liikkumista ja yleisötilaisuuksia on rajoitettu, lisäksi on annettu suosituksia mm. riittävien etäisyyksien pitämisestä. Kaikki annetut rajoitukset ovat määräaikaisia ja esimerkiksi rajanylitystä koskevat määräykset ovat tällä hetkellä voimassa 14.6. asti. Rajoitusten ja suositusten noudattaminen on kunkin kalastajan vastuulla. Myös valtioneuvosto on tiedotteessaan (18.3.2020) korostanut, että ”Pääsääntö on se, että jokaisella aikuisella on vastuu noudattaa omaehtoisesti kokoontumisrajoituksia ja ohjeita sosiaalisen etäisyyden pitämisestä”. Kalastuksessa ei myöskään ole kyse järjestetystä tilaisuudesta, joten kokoontumisrajoitukset eivät koske kalastusta pois lukien kalastuskilpailut.

Lisätietoja kokoontumisrajoituksista sekä suosituksista löytyy esimerkiksi Aluehallintoviraston ja poliisin sivuilta osoitteista

Aluehallintovirasto

Poliisi

Kotimaan matkailun osalta hallitus linjasi 29.5.2020, että kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Tiedote ja turvallisuusohjeet on julkaistu ainakin työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa

Työ- ja elinkeinoministeriön turvallisuusohjeet

Rajaliikenteen rajoitukset ajalla 14.5.–14.6.2020 :

Rajavartiolaitoksen tiedote

1.6.2020

Huomio kalastajat!

Pohjanlahdella ja Perämerellä ui merkittyjä lohia vaelluksellaan kohti kutujokia! Luonnonvarakeskuksen (LUKE) merkintätutkimus liittyy lohien pyydyksistä vapauttamisen jälkeisen selviytymisen seurantaan.

Mikäli saat saaliiksesi merkityn lohen, odottaa sinua palkkio toimiessasi seuraavien ohjeiden mukaan:

Mereltä tai joesta saatujen lohien merkkien palauttamisesta Luonnonvarakeskukselle maksetaan 25 euron palkkio. Merkittyä lohta ei tarvitse ottaa saaliiksi palauttamista varten, sillä palkkio maksetaan myös vapautetuista kaloista, joiden merkkitiedot toimitetaan yhdessä pyyntipaikan ja mahdollisuuksien mukaan valokuvan kera Luonnonvarakeskukselle. Merkin tietojen lukemisen jälkeen merkitty lohi suositellaan vapautettavaksi, jotta merkittyjen lohien vaellusreitiltä saataisiin mahdollisimman paljon havaintoja. On erittäin tärkeää, että sekä kaupalliset kalastajat että vapaa-ajankalastajat toimittavat merkintätietoja, jotta tietoa saadaan mahdollisimman kattavasti sekä meri- että jokialueilta.

Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja -paikka. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse.

SÄHKÖINEN PALAUTUSLOMAKE

Palautus postitse:

Luonnonvarakeskus Merkki, 5005751 00003 VASTAUSLÄHETYS

7.5.2020

Rajaliikenteen rajoitukset ajalla

COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi Valtioneuvosto on 7.5.2020 yleisistunnossaan päättänyt muun muassa jatkaa väliaikaisesti palautettua sisärajavalvontaa 

Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan 14.5.2020 alkaen Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallimalla työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita. Päätöksellä helpotetaan myös lähiomaisten tapaamisia. Sisärajavalvontaa jatketaan maarajoilla, satamissa ja lentokentillä. Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella.

Sisärajan rajanylityspaikat ja niillä sallittu liikenne ovat:

lentoliikenteessä
Helsinki-Vantaan, Maarianhaminan ja Turun lentoasemat: tavaraliikenne, Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa, asuvien paluuliikenne, työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne,
Enontekiön, Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan ja Vaasan lentoasemat: vain tavaraliikenne,

vesiliikenteessä
Helsingin, Långnäsin, Turun ja Vaasan satamat: tavaraliikenne, Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne, työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne,
Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion ja Uudenkaupungin satamat: vain tavaraliikenne,
Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemat sekä Nuijamaan satama ja Santio: huvialusliikenteessä Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne sekä muu välttämätön liikenne,

maantieliikenteessä
Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio: tavaraliikenne, Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne, työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne sekä
Suomen ja Norjan välisellä rajalla Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki: tavaraliikenne, Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne, työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne.

Sisärajan ylittäminen Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajajoilla on sallittua kalastustarkoituksessa ilman rantautumista toisen valtion alueelle. Sisärajan ylittäminen Lapin rajajoilla muussa kuin edellä sanotussa kalastustarkoituksessa sekä maastossa Ruotsin ja Norjan rajalla ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa. Luvan myöntää Tornion-Vojakkalan alueelle Länsi-Suomen merivartiosto ja muualle Lapin rajavartiosto.

Päätös ei merkitse muutosta velvollisuuteen pitää mukana matkustusasiakirjoja.

Ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan sellaisenaan

Näillä päätöksillä ei puututa perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti estetty. Päätöksillä ei loukata vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Tarkempia ohjeita rajaliikenteestä 13.5. asti ja 14.5.2020 lukien on sivulla Ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 14.5.2020 alkaen

Raja-alueilla, saaristossa ja merellä liikkuvien on hyvä huomata, että Rajavartiolaitoksen henkilöstön tilapäiset komennukset sisärajalle jatkuvat. Tämä voi heikentää avunsaantia hätätilanteissa. Jokaista pyydetään edelleen muistamaan rajoitusten syy ja tarkoitus sekä toimimaan vastuullisesti epidemian torjumiseksi.

Rajavartiolaitos on tietoinen julkisuudessa mainitusta valtioneuvoston päätöksiin ja niiden perustelumuistioihin sekä Rajavartiolaitoksen toimintaan kohdistuneesta kantelusta, joka on tehty valtioneuvoston oikeuskanslerille. Kantelu tullaan käsittelemään sisäministeriön rajavartio-osastossa ja Rajavartiolaitoksessa kanteluasian käsittelyä koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti, kun oikeuskanslerin lausunto- ja selvityspyyntö on saapunut. Tämän jälkeen ylin laillisuusvalvoja arvioi asian kokonaisuudessaan.

Rajavartiolaitoksen tiedote