12.6.2020

Suosituksista koronaa ja matkailua koskien

Kevään 2020 aikana liikkumista ja yleisötilaisuuksia on rajoitettu, lisäksi on annettu suosituksia mm. riittävien etäisyyksien pitämisestä. Kaikki annetut rajoitukset ovat määräaikaisia ja esimerkiksi rajanylitystä koskevat määräykset ovat tällä hetkellä voimassa 14.6. asti. Rajoitusten ja suositusten noudattaminen on kunkin kalastajan vastuulla. Myös valtioneuvosto on tiedotteessaan (18.3.2020) korostanut, että ”Pääsääntö on se, että jokaisella aikuisella on vastuu noudattaa omaehtoisesti kokoontumisrajoituksia ja ohjeita sosiaalisen etäisyyden pitämisestä”. Kalastuksessa ei myöskään ole kyse järjestetystä tilaisuudesta, joten kokoontumisrajoitukset eivät koske kalastusta pois lukien kalastuskilpailut.

Lisätietoja kokoontumisrajoituksista sekä suosituksista löytyy esimerkiksi Aluehallintoviraston ja poliisin sivuilta osoitteista

Aluehallintovirasto

Poliisi

Kotimaan matkailun osalta hallitus linjasi 29.5.2020, että kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Tiedote ja turvallisuusohjeet on julkaistu ainakin työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa

Työ- ja elinkeinoministeriön turvallisuusohjeet

Rajaliikenteen rajoitukset ajalla 14.5.–14.6.2020 :

Rajavartiolaitoksen tiedote