Tietoa

LATAA PDF-ESITE TÄSTÄ

LOHEN KALASTUS SALLITTU: 01.06-31.08.

LOHEN KALASTUS KIELLETTY

Suomen aikaa: sunnuntaista klo 19.00- maanantaihin klo 19.00
Ruotsin aikaa: sunnuntaista klo 18.00- maanantaihin klo 18.00

KAIKENLAINEN KALASTUS KIELLETTY: 15.09.-15.12.

KALOJEN ALAMITAT

• LOHI:  50 cm

• HARJUS:  35 cm

SAALISKIINTIÖ

on  yksi (1) lohi /kalastusvuorokausi.

VUOROKAUSILUPA oikeuttaa yhden (1) lohen ottamiseen voimassaolo aikana

MUISTA TEHDÄ SAALISILMOITUS

Ilmoita saamasi kalat vain yhteen saalisilmoituspisteeseen, joita löytyy urheiluliikkeistä, leirintäalueilta ja useista luvanmyyntipisteistä.

ÄLÄ LEVITÄ LOHILOISTA!

Kuivaa tai desinfioi kalastusvälineesi siirtyessäsi lohijoelta toiselle.

OHJEITA LOHEN KALASTUKSEEN

1. Kalastettaessa tulee noudattaa näitä kalastusohjeita sekä Suomen ja Ruotsin hallitusten määräämää kalastussääntöä.

2. Ellet tunne jokea riittävästi, kysele paikallisilta kalastajiltaohjeita, joiden mukaan voi turvallisesti liikkua ja kalastaa muita häiritsemättä. Pidä huoli itsestäsi – pelastusliivin käytölle ei ole vaihtoehtoja.

3. Aja moottorilla lähtöpaikoille ajoväyliä pitkin. Korkean veden aikana ajoväylä on yleensä joen keskellä, matalan veden aikana myös muualla.

4. Vältä aina ajamasta moottorilla ottipaikkojen yli. Kierrä kalastajat mahdollisimman kaukaa vauhtia hiljentäen.

5. Aloita kalastus lähtöpaikalta omalla vuorollasi. Alä etuile – se aiheuttaa vain turhaa riitaa.

6. Mikäli rannalla on soutuvuoroaan odottavia kalastajia, rantaudu ja odota omaa vuoroasi. Älä lähde kalastamaan odotuspaikalla olevien veneiden alapuolelta.

7. Älä pitkitä kalastusta samalla kalastuspaikalla, se on muille häiriöksi.

8. Väistä aina kalaa väsyttävää kalastajaa ja muista, että vieheessä kiinni oleva lohi voi olla jopa parin sadan metrin päässä kalastajasta. Kelaa tarvittaessa omat siimat pois.

9. Käytä tulentekoon vain rannalla olevia laavu- ja tulipaikkoja. Älä vahingoita eläviä puita. Laavut eivät ole asumista vaan taukoa ja lyhyttä levähdystä varten.

10. Älä roskaa!  Vie jätteet mukanasi tai laita niitä varten oleviin jätesäkkeihin. Palavat jätteet voit polttaa tulipaikoilla. Suojele arkaa ympäristöäsi aina kaikkialla.

11. Muista tehdä saalisilmoituksesi – se on tärkeämpää kuin uskotkaan! Ilmoituspaikkoja löydät useimmista luvanmyyntipaikoista, urheiluliikkeistä sekä leirintäalueilta.

12. Älä ahnehdi!  Lohta ei ole rajattomasti ja Sinä olet muiden tavoin vastuussa lohikannan hengissä pysymisestä. Muista, ettei lohi säily pakasteessakaan paria kuukautta kauempaa. Suomen ja Ruotsin puolella kalastuskiintiö on 1 lohi/vuorokausi.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN JA TORNION- MUONIONJOEN-KÖNKÄMÄENON VIEHEKALASTUKSEN YHTEISLUPA-ALUEEN SOPIJAOSAPUOLINA OLEVIEN KALASTUSKUNTIEN JA VESIALUEIDEN OMISTAJIEN KESKEN ON TEHTY YHTEISTÄ VIEHEKALASTUSTA KOSKEVA SOPIMUS.

 SOPIMUS EI KOSKE:

– Matkakosken kalastusaluetta Ruotsin puolella.

– muun kalan kuin lohen pyyntiä Suomen puolella Pellon kunnan alueella olevilla yksityisillä vesialueilla.

Torniojoen meritaimenen suojelemiseksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

KALASTUS SUOMEN PUOLELLA:

Lohta saa kalastaa Suomen puoleisilla vesialueilla Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon vesialueilla (rajajoet), lupa on voimassa Kilpisjärvelle asti.

Muita kalalajeja saa kalastaa vain seuraavilla rajavesialueilla: Pirkkiön kalastuskunta, Tornion kaupunki, Kivirannan, Kukkolankosken ja Karungin kalastuskunnat, Kukkolan osakaskunta, Alavojakkalan jakokunnan osakaskunta, Ylivojakkalan kalastuskunta, Matkakoski Oy, Korven Voima Korpikylän , Kaulirannan, Närkki-Tengeliö-Portimon, Kainuunkylän, Nuotiorannan, Alkkulan, Armassaaren ja Kolarin kalastuskunnat, Lappean- Ääverkosken osakaskunta, Ristimella-Luttusen osakaskunta, Suomen valtio/Metsähallitus, Muonionniskan, Ylimuonion, Kangosjärven, Ylimuonion Isosaaren, Kätkäsuvannon ja Palojoensuun osakaskunnat, Kaaresuvannon ja Kelottijärven kalastuskunnat.

KALASTUS RUOTSIN PUOLELLA:

Lohta ja muita kalalajeja saa kalastaa vain seuraavilla rajavesialueilla:

Nedre Vojakkalan, Övre Vojakkalan, Kukkolan ja Karungin vesialueet, Forest Land ja Linus Rova, Parkajoen yhteinen vesialue , Kieksiäisvaaran jakokunta, Kengiksen/C-E Sohlbergin yhteinen vesialue, Ruokojärven jakokunta, Jarhoisten -ja Kassan yhteinen vesialue, Juoksengin ja Kuivakankaan jakokunnan yhteiset vesialueet, Pellon yhteinen vesi-alue, Ruskolan jakokunta. Vitsaniemen jakokunnan yhteinen vesialue. Niemis yhteinen vesialue, Päkkilä yhteinen vesialue. Huuki yhteinen vesialue. Ristimella 1:1 vesialue,Koivukylä yhteinen vesialue.  Ruotsin puolella Pajalan kunnan alueella lupa koskee vain lohen kalastusta. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Havs- och vattenmyndigheten ja Tornion- Muonionjoen-Könkämäenon viehekalastuksen yhteislupa-alueen sopijaosapuolina olevien kalastuskuntien ja vesialueiden omistajien kesken on tehty yhteistä viehekalastusta koskeva sopimus.

RANNALTA KALASTUS:

Yhteislupa oikeuttaa harjoittamaan lohen urheilukalastusta rannalta Suomen puolella yhteisluvassa mukana olevien kalastusoikeuden omistajien alueilla. Ruotsin puolella rannalta kalastusta saadaan harjoittaa vain niiden jakokuntien alueella, jotka ovat liittyneet tähän sopimukseen sekä Pajalan kunnan alueella vain kalastuskuntien merkitsemillä, opastetuilla paikoilla. Kalastettaessa soutu- tai moottoriveneestä kalastus saa tapahtua vain vesialueella.

Tämän sopimuksen lisäksi on voimassa Tornionjoen kalastusalueen uusi kalastussääntö 1.10.2010 lähtien.  www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2010/20100029.pdf

Tornion-Muonionjoen yhtymäkohdan koskien välillä LappeanÄäverkosken osakaskunnan ja Kengis Bruk Ab/ C-E Sohlbergin omistamalla vesialueella (n.3ha) kalastus veneellä turvallisuussyistä opastettuna.

Tämä sopimus ei koske rajajokisopimuksen toimialueella järjestettäviä lohen kalastuskilpailuja, joihin kilpailun järjestäjän on saatava ELY-keskuksen tai Havs- och vattenmyndighetenin lupa ja osallistujilla on oltava voimassa oleva viehekalastuslupa.

VIEHEELLÄ VENEESTÄ KALASTETTAESSA

moottorin käyttö on kielletty, lukuun ottamatta suvantopaikoissa, jotka ovat Övertorneån ja Aavasaksan välisestä sillasta alavirtaan.