Käyttöehdot ja rekisteriseloste

PALVELUN KUVAUS

Yhteislupa-alueen tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Yhteislupa.com verkkopalvelu (myöhemmin: “Palvelu”) koostuu tietoa sisältävistä sivuista sekä verkkokaupasta. Verkkokauppa koostuu lupaliittymästä.

Tiettyjen kalastuslupien Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Yhteislupa-alueen kalastuslupien Palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä.

KÄYTTÖOIKEUS PALVELUSSA JULKAISTAVAAN AINEISTOON

Yhteislupa-alueen kalastukseen liittyvää Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Yhteislupa-alueen lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Yhteislupa-alueelle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Yhteislupa-alueen Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.

PALVELUN KÄYTTÖRAJOITUS

Alle 18-vuotiailla tai muulla vajaavaltaisella Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä tilauksia, sopimuksia tai muita oikeustoimia Yhteislupa-alueen kalastusluvat Palvelussa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu myöhemmin tässä dokumentissa, Rekisteriselosteessa.

TIETOTURVA MAKSULIIKENTEESSÄ

Pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja ei tallenneta missään vaiheessa Yhteislupa-alueen palvelimelle, vaan maksaminen ja maksutapahtumaan liittyvien tietojen välittyminen tapahtuu pankin tai Luottokunnan SSL-salatun käyttöliittymän kautta.

PALVELUN TUOTTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN

Yhteislupa-alueella on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Yhteislupa-alue pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. Yhteislupa-alue vastaa Palvelun tietosisällöstä.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteislupa-alue ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Yhteislupa-alue ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Yhteislupa-alueella on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Yhteislupa-alue ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

SOVELLETTAVA LAKI

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Yhteislupa.com-verkkopalvelussa käytetään evästeitä, joista osa liittyy verkkopalvelun toiminnallisuuksiin ja osa verkkopalvelun käytön mittaamiseen ja tilastointiin. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Julkaisujärjestelmä käyttää istunnon ylläpitoon evästettä. Verkkopalvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako kävijä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön seuranta perustuu Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Universal Analytics (lisätietoja) ja Google Tag Manager -ohjelmistojen evästeitä. Käytön mittaamiseen käytetään Google Tag Managerin JavaScript-koodia.

KÄYTTÖEHTOJEN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (dokumentin alinna) ja ovat voimassa toistaiseksi. Yhteislupa-alueella on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ilmoittamalla uusista käyttöehdoista www.yhteislupa.com-palvelussa. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden www-palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Näiden käyttöehtojen päivityksellä ei ole vaikutusta ennen päivitystä verkkokaupassa tehtyjen sopimusten ehtoihin, joihin sovelletaan sopimuksentekohetkellä voimassa olleita ehtoja.

SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa sopimuksen. Käyttäjä irtisanoo sopimuksen pyytämällä Yhteislupa-aluetta poistamaan yhteystietonsa.

REKISTERISELOSTE

REKISTERIN NIMI

Yhteislupa-alueen kalastuslupien asiakasrekisteri

REKISTERIN WWW-OSOITE

www.yhteislupa.com

REKISTERINPITÄJÄ

Tornion- Muonionjoen- Könkämäenon viehekalastuksen yhteislupa-alue

Utkujärventie 21

99310 Ylimuonio

puh. +358(0)400670826

Y-tunnus: 1634260-3

REKISTERIÄ HOITAA

Yhteislupa-alue

puh.+358(0)400670826

ilkka.paaso@pp.inet.fi

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Yhteislupa-alueen asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään Yhteislupa-alueen asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Yhteislupa-alueen lupatuotteiden kaupasta syntyvä asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä Yhteislupa-alueen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Käyttötutkimuksissa asiakasrekisterin tietoja käytetään vain siten ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa. Henkilötietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä Yhteislupa-alueen muiden henkilörekisterien henkilötietojen kanssa.

Henkilötietojen muuttaminen ja poistaminen tapahtuu ottamalla yhteys Yhteislupa-alueeseen. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse numerossa +358(0)400670826, sähköpostitse: ilkka.paaso@pp.inet.fi tai kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen. Tarkastamispyynnöt tulee toimittaa aina kirjallisena sekä allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen . Puhelimitse, sähköpostilla toimitettuja tai allekirjoituksettomia tarkastuspyyntöjä ei käsitellä.

Rekisterin tietosisältö (pakolliset merkitty *)

Yritys tai yhteisö

* Etunimi

* Sukunimi

* Lähiosoite

* Postinumero ja -toimipaikka

* Puhelinnumero

* Sähköpostiosoite

* Syntymäaika

Internet-asiakkailta pakollisena kerätään myös salasana, jonka asiakas keksii itse rekisteröitymishetkellä.

REKISTERIN SUOJAUS

Yhteislupa-alueen kalastuslupien asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista. Asiakasrekisteriä pääsee tarvittaessa huoltotarkoituksessa käyttämään rekisteriä keräävän ohjelmiston huollosta ja toimivuudesta vastaava tahot ( NTRNZ Media oy & Pulse247 Oy). Molemmilla tahoilla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja voidaan käyttää. Yhteislupa.alueen asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään Yhteislupa-alueen asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.
Yhteislupa-alueella on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja, LUKE:n kalastukseen liittyvissä tutkimuksissa.