PÖYTÄKIRJAT

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


 

2017

TORNION-MUONIONJOEN-KÖNKÄMÄENON VIEHEKALASTUKSEN YHTEISLUVAN VUOSIKOKOUS
AIKA:

19.2.2017 klo 14:00 suomen aikaa

PAIKKA:

Lappean Loma, Lappeantie 251, Museokatu 36, 95900 PELLO

LÄSNÄ:
Ilkka Paaso Lars Pesula Ragnar Uusitalo
Juho Harila Bror-Erland Härmä Onni Hyttinen
Bo Johansson Heikki Perttula Pekka Perttula
Erkki Huhta Folke Wiinikka Roland Juntti
Tomas Mörtberg Vilhelm Lampinen Roland Haapalahti
Juhani Kauvosaari Juha Pieskä Reijo Mannela
Jouni Vaaraniemi Jyrki Satta
1. KOKOUKSEN AVAUS.

Puheenjohtaja Ilkka Paaso toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 14.00.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Pieskä ja sihteeriksi Heikki Perttula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Kauvosaari ja Ragnar Uusitalo, he toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Kokouksen asialistan kohtaan 14 muut asiat lisätään seuraavat asiat:

Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyynnöt.
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sille esitetty esityslista edellä mainituin lisäyksin.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.

Hoitokunnan esitys: Todetaan läsnä olevat osakkaat
Todettiin läsnä olevat osakkaat. Liite 1.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. ÄÄNESTYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄN ÄÄNILUETTELON TARKISTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Hoitokunnan esitys: mukana olevat osakaskunnat / jakokunnat / metsähallitus yksi ääni / osakas.
Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksessä käytettävä ääniluettelo, 17 virallista edustajaa (Liite 1).
Hyväksyttiin äänestysluettelo hoitokunnan esittämällä tavalla.

6. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Ilkka Paaso esitti toimintakertomuksen vuodelta 2016.
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016.

7. HOITOKUNNAN TILIT VUODELTA 2016

Ilkka Paaso esitti tasekirjan ja hoitokunnan tilit vuodelta 2016 sekä luki tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon.
Hyväksyttiin ja vahvistettiin hoitokunnan tilit vuodelta 2016 ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnan jäsenille ja muille tilivelvollisille.

8. PÄÄTETÄÄN OSAKKAILTA KANNETTAVISTA MAKSUISTA

Hoitokunnan esitys: Vuonna 2017 hoitokunnalle osoitetaan lupatuloista 18 % luvanmyynnin järjestämiseksi ja käyttömenoihin, yhteislupasopimuksen mukaisesti. Varat siirretään tilille marraskuun 2017 tilanteen mukaan.
Hyväksyttiin hoitokunnan esittämällä tavalla.

9. TALOUSARVIO HOITOKUNNAN OSALTA VUODELLE 2017

Tulo- ja menoarvion mukaan tulot on 86677,99 euroa (18% vuoden 2016 tuloista) ja menot 66617,80 euroa. Ylijäämä vuodelta 2017on 20060,20 euroa.
Liite 2.
Hyväksyttiin hoitokunnan esittämä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017.

10. VALITAAN HOITOKUNNAN JÄSENET JA HEILLE VARAJÄSENET SEKÄ PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA.

Hoitokunta esittää, että hoitokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä Ruotsista ja viisi (5) jäsentä Suomesta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valitaan puheenjohtaja ja hoitokunnasta varapuheenjohtaja.
Valinnassa olisi otettava huomioon koko yhteislupa-alueen tasapuolinen edustus.

Hoitokuntaan vuodelle 2017 valittiin entiset hoitokunnan jäsenet.

Hoitokuntaan vuodelle 2017 valittiin entiset hoitokunnan jäsenet.

Hoitokunta vuodelle 2017 on:
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Vilhelm Lampinen Thomas Mörtberg
Bo Johansson Bertil Karlsson
Ragnar Uusitalo Glen Johansson
Bror-Erland Härmä Roland Juntti
Lars Pesula Aarne Tossavainen
Onni Hyttinen Kosti Hietala
Reijo Mannela Reijo I Kotavuopio
Pekka Perttula Pekka Talgren
Heikki Perttula Hans Forsslund
Juhani Kauvosaari Erkki Huhta

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paaso ja varapuheenjohtajaksi Bror-Erland Härmä.

11. TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Tilintarkastajaksi valittiin Jaakko Saranki HT ja varalle Jukka Anttila HT.

12. KALASTUSKAUDEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN OSOITTAMAN YLIJÄÄMÄN JAKO

Hoitokunnan esitys: Hyväksytään jako marraskuun 2016 tilanteen mukaan. Hoitokunta on suorittanut ylijäämän jaon osakkaille joulukuussa 2016 yhteislupasopimuksen 3.5.2013 sovitulla jakoperusteilla.
Ilkka Paaso selvensi jakoperusteita ja totesi, että alueet pysyvät ennallaan vain kuntakortin nimi muuttuu aluekortiksi. Alueet ovat:
1. Tornio
2. Ylitornio
3. Pello
4. Kolari
5. Muonio
6. Enontekiö

Hyväksyttiin ylijäämän jako hoitokunnan esittämällä tavalla.

13. PÄÄTETÄÄN PALKKIOIDEN JA MATKAKULUJEN KORVAAMISESTA

Hoitokunnan esitys: puheenjohtajan korvaus 1500,00 euroa/vuosi, sihteerin kulukorvaus 150,00 euroa/kokous, muille hoitokunnan jäsenille 100,00 euroa/kokous ja yhteisluvan kausikortti hoitokunnan jäsenille ja varajäsenille.

Matkat maksetaan valtion matkustussäännön mukaan.

Korvauksiin ja palkkioihin esitettiin 10 %:n korotusta. Hoitokunta oli tyytyväinen esitettyihin korvauksiin.

Hyväksyttiin hoitokunnan esittämällä tavalla.

14. MUUT ASIAT

Kokouksen puheenjohtaja Juha Pieskä esitteli MMM:n lausuntopyyntöjä luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista ja Tornionjoen kalastusääntöä koskevista neuvotteluista.

Keskusteltiin lausuntopyynöistä.
Todettiin, että lausuntopyyntöjä ei ole esitetty osakaskunnille mutta ne voivat antaa omia lausuntoja.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20

Juha Pieskä                    Heikki Perttula
puheenjohtaja                 sihteeri

Juhani Kauvosaari              Ragnar Uusitalo

pöytäkirjantarkastaja      pöytäkirjantarkastaja


2016

TORNION-MUONIONJOEN-KÖNKÄMÄENON VIEHEKALASTUKSEN YHTEISLUVAN VUOSIKOKOUS
AIKA:

22.02.2015 klo 14:00 suomen aikaa

PAIKKA:

Kafe SOIKKA, Vanha Postitalo, Museokatu 36, PELLO

LÄSNÄ:
Ilkka Paaso Lars Pesula Ragnar Uusitalo
Juho Harila Bror-Erland Härmä Onni Hyttinen
Bo Johansson Heikki Perttula Pekka Perttula
Erkki Huhta Folke Wiinikka Roland Juntti
Tomas Mörtberg Vilhelm Lampinen Roland Haapalahti
Juhani Kauvosaari Juha Pieskä Reijo Mannela
Jouni Vaaraniemi Jyrki Satta
KOKOUKSEN AVAUS.

Paaso avasi kokouksen klo 14:00 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi vuosikokoukseen.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN.

Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Huhta, sihteeriksi Jyrki Satta ja ääntenlaskijoiksi Reijo Mannela ja Ragnar Uusitalo, pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Mannela ja Ragnar Uusitalo.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: Lisättiin kohtaan 15. Muut kokouksessa esille tulevat asiat Katsaus ajankohtaisiin lohiasioihin ja yhteisluvan tulevaisuudennäkymistä.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.

Hoitokunnan esitys: Todetaan läsnä olevat osakkaat
Todettiin läsnä olevat osakkaat hoitokunnan esittämällä tavalla ja kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.
Tarkastetaan ja hyväksytään äänestyksessä käytettävä ääniluettelo.
Hoitokunnan esitys: Mukana olevat osakaskunnat/jakokunnat/metsähallitus, yksi ääni/osakas
Hyväksyttiin ääniluettelo hoitokunnan esittämällä tavalla.

TOIMINTAKERTOMUS V 2014 HYVÄKSYMINEN.

Hyväksyttiin toimintakertomus esitetyssä muodossa.

ESITETÄÄN HOITOKUNNAN TILIT JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO EDELLISEN TILIKAUDEN TILIEN JA HALLINNON TARKASTUKSESTA, SEKÄ PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE.

Vahvistettiin tilinpäätös ja luettiin tilintarkastajien lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

PÄÄTETÄÄN OSAKKAILTA EHKÄ KANNETTAVISTA MAKSUISTA.

Hoitokunnan esitys: Vuonna 2015 hoitokunnalle osoitetaan lupatuloista 18% lupamyynnin järjestämiseksi ja käyttömenoihin, yhteislupasopimuksen mukaisesti, varat siirretään tilille no 563474-212111 marraskuun v 2015 tilanteen mukaisesti.
Hyväksyttiin hoitokunnan esittämällä tavalla.

PÄÄTETÄÄN TALOUSARVIOESITYKSEN HYVÄKSYMISESTÄ HOITOKUNNAN OSALTA TILIKAUDELLE 2015.

Hoitokunnan esitys: hyväksytään esitetysti.
Talousarvio hyväksyttiin hoitokunnan esittämällä tavalla.

VALITAAN HOITOKUNNAN JÄSENET JA HEILLE VARAJÄSENET, SEKÄ LISÄKSI VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA HOITOKUNNASTA VARAPUHEENJOHTAJA.

Hoitokunnan esitys: Valitaan viisi (5) jäsentä Ruotsista ja Suomesta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sekä valitaan puheenjohtaja ja hoitokunnasta varapuheenjohtaja. Valinnassa huomioitava koko yhteislupa-alueen tasapuolinen edustus.

Valituiksi tulivat:
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Vilhelm Lampinen Thomas Mörtberg
Bo Johansson Bertil Karlsson
Ragnar Uusitalo Glen Johansson
Bror-Erland Härmä Roland Juntti
Lars Pesula Aarne Tossavainen
Onni Hyttinen Kosti Hietala
Reijo Mannela Reijo I Kotavuopio
Pekka Perttula Pekka Talgren
Heikki Perttula Hans Forsslund
Juhani Kauvosaari Erkki Huhta

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paaso ja varapuheenjohtajaksi Bror-Erland Härmä.

VALITAAN TILINTARKASTAJA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN TILEJÄ JA HALLINTOA. JAAKKO SARANKI HTM JA VARALLE JUKKA ANTTILA HTM ROVANIEMELTÄ ON LUPAUTUNEET.

Valittiin tilintarkastaja Jaakko Saranki HTM ja varalle Jukka Anttila HTM tarkastamaan kuluvan vuoden tilit ja hallinnon.

HYVÄKSYTÄÄN KALASTUSKAUDEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN OSOITTAMAN YLIJÄÄMÄN JAKO.

Hoitokunnan esitys: Hyväksytään jako marraskuun lopun tilanteen mukaan. Hoitokunta on suorittanut ylijäämän jaon osakkaille joulukuussa 2014 yhteislupasopimuksen 3.5.2013 sovituilla jakoperusteilla.
Ylijäämän jako hyväksyttiin hoitokunnan esittämällä tavalla.

PÄÄTETÄÄN OSAKKAIDEN RAJAJOESSA OLEVAT HEHTAARIT.

Hoitokunnan esitys: Suomen puolen hehtaareina käytetään karttaohjelmaa, joka on osoitteessa  Jos osakas esittää maanmittauslaitoksen uuden kiinteistörekisteriotteen, josta käy selville rajajoessa olevat vesihehtaarit käytetään tätä maksuperusteena.
Lappea-Ääverkosken osakaskunnan osalta käytetään vesipinta-alana maanmittauskonttorin kiinteistörekisterin osoittamaa pinta-alaa 103,1 ha karttaohjelman 88,5 ha:n sijasta. Osakaskunnalle tilitetään vuoden 2015 lupatulotilityksen yhteydessä vuoden 2014 tilityksen pinta-alojen välinen erotus.
Karungin osakaskunnan kokoukseen toimittama pinta-alamuutos huomioidaan vuoden 2015 lupatulojen jaon yhteydessä ja jako-osuus tulee maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterin vesipinta-alan 556,01 ha:n mukaan karttaohjelman 529,6 ha:n sijasta.
Muutokset rajajoen vesipinta-aloista tulee toimittaa hoitokunnan puheenjohtajalle toukokuun loppuun mennessä, jotta ne voidaan huomioida vuoden 2015 lupatulojen tilityksessä.

PÄÄTETÄÄN PALKKIOIDEN JA MATKAKULUJEN KORVAAMISESTA.

Hoitokunnan esitys: Puheenjohtajan korvaus 1200 €/vuosi, sihteerin kulukorvaus 120 €/kokous, muille hoitokunnan jäsenille 50 €/kokous ja yhteisluvan kausikortti sekä matkat maksetaan valtion matkustussäännön mukaan.
Hyväksyttiin hoitokunnan esitys palkkioiden ja matkakulujen korvaamisesta.

MUUT KOKOUKSESSA ESILLE TULEVAT ASIAT.

Ajankohtaiset lohiasiat ja yhteisluvan tulevaisuudennäkymä.
Keskusteltiin lohen regaalioikeuksista ja mahdollisista vaikutuksista kalastuslupajärjestelyyn.
Valtuutettiin yhteisluvan hoitokunta käymään keskusteluja yhteislupaan kuulumattomien osakkaiden kanssa yhteislupaan liittymisestä. Tarvittaessa hoitokunta kutsuu yleisen kokouksen koolle.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.

Kokous päätettiin klo 15:15.

Erkki Huhta                    Jyrki Satta
puheenjohtaja                 sihteeri

Ragnar Uusitalo              Reijo Mannela

pöytäkirjantarkastaja      pöytäkirjantarkastaja


2015: Lataa pöytäkirja


2014: Lataa pöytäkirja


2013: Lataa pöytäkirja


2012: Lataa pöytäkirja