SOPIMUKSEN OSAPUOLET

SOPIMUKSEN OSAPUOLINA OLEVAT KALASTUSOIKEUDEN HALTIJAT RAJAJOESSA.

Tilanne 1.4.2019

SUOMI

Pirkkiön kalastuskunta, Tornion kaupunki, Kivirannan, Kukkolankosken ja Karungin kalastuskunnat, Kukkolan osakaskunta, Alavojakkalan jakokunnan osakaskunta, Ylivojakkalan kalastuskunta, Matkakoski Oy, Korpikylän osakaskunta, Kaulirannan, Närkki-Tengeliö-Portimon, Kainuunkylän, Nuotiorannan, Alkkulan, Armassaaren ja Kolarin kalastuskunnat, Lappean- Ääverkosken osakaskunta, Ristimella-Luttusen osakaskunta, Suomen valtio/Metsähallitus, Muonionniskan, Ylimuonion, Kangosjärven, Ylimuonion Isosaaren, Kätkäsuvannon ja Palojoensuun osakaskunnat, Kaaresuvannon ja Kelottijärven kalastuskunnat, Lompolo 1:1 & Kuivakankankaan kalastuskunta.

RUOTSI

Nedre Vojakkalan, Övre Vojakkalan, Kukkolan ja Karungin vesialueet, Förvaltare jack och fiske, Parkajoen yhteinen vesialue, Kieksiäisvaaran jakokunta, Kengiksen/C-E Sohlbergin yhteinen vesialue, Ruokojärven jakokunta, Jarhoisten -ja Kassan yhteinen vesialue, Juoksengin ja Kuivakankaan jakokunnan yhteiset vesialueet,Risudden- Vitsaniemen jakokunnan yhteinsn vesialue, Pellon yhteinen vesi-alue, Ruskolan jakokunta, Niemis yhteinen vesialue, Päkkilä yhteinen vesialue, Ristimella 1:1, Huuki yhteinen vesialue & Koivukylä yhteinen vesialue. Ruotsin puolella Pajalan kunnan alueella lupa koskee vain lohen kalastusta.